Picture of Erez

 

ארז פטרנק

 

הפקולטה למדעי המחשב

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

 

 

           
אנגלית
פרסומים
קורסים
פרוייקטים
וועדות
שיתופי פעולה
פטנטים
סטודנטים
לינקים
ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

אני פרופסור בפקולטה למדעי המחשב בטכניון.  נושאי המחקר שלי עוסקים באלגוריתמים מקביליים, בשפות תכנות, ומערכות הפעלה (עם התמקדות בניהול זיכרון) וכוללים גם נושאים תיאורטיים במדעי המחשב (עם התמקדות ביסודות התיאורטיים של קריפטוגרפיה).  נושאים נוספים שבהם התעסקתי כוללים מבני נתונים, אלגוריתמי קירוב, וסיבוכיות.    

 

יצירת קשר:

דואר: הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה 32000, ישראל.

דואר אלקטרוני: erez@cs.technion.ac.il.   

משרד: טאוב 528. 

טלפון: 04-829-4942.  

פקס: 04-829-3900.